Tiki riktar sig till elever i grundsärskolan, grundskolan, och i gymnasie- och vuxenutbildningen.

Vi gör de anpassningar elever kan behöva redan från början.
Våra läromedel är bra för alla elever – och nödvändiga för vissa.

 

Prova bedömningsstöd!

I Tiki finns många dokument som stöd för bedömning av elevernas kunskaper. Här hittar du några exempel du får använda fritt med dina elever.

Gratis arbetsblad! 

220419
Våren är här! Här hittar du ett gratis arbetsblad i pdf-format. Det handlar om vitsippan. Ladda ner och skriv ut till dina elever. 

Prova modulen!

Du får gärna prova modulen Vitsippa tillsammans med dina elever. Den tillhör samma kapitel som arbetsbladet ovan. Logga in med vitsippa både som användarnamn och lösenord.

Nyheter

220420
Mera Tiki Total!
Den vanligaste beställningen hos oss är Tiki Total. I en Total ingår flera ämnen. Alla Tiki Total är kraftigt rabatterade. Nu lanserar vi Tiki Total 3 där även The English Minnits ingår. Klicka på knappen och läs mer!
220317
Nu kan du beställa The English Minnits hos oss! 

Tiki – plattform 

Tiki är en plattform för läromedel – med massor av innehåll. På plattformen hittar du både kompletta grundläromedel och material för avgränsade teman. 
Tiki innehåller bland annat:
 • 1500 texter
 • 1000 bilder
 • 4000 ljudfiler
 • 20 filmer 

Tiki –
grundläromedel

Tiki har tre grundläromedel som följer kursplanen för grundsärskolan:
 • Tiki English Hello World
 • Tiki NO 
 • Tiki SO
Lättlästa texter, ljudstöd i alla delar och ett rikt bildmaterial gör att grundläromedlen passar utmärkt för alla elever i behov av stöd – oavsett ålder och skolform.

Tiki –
teman

Tiki har också material för dig som vill jobba med avgränsade delar i engelska, SO och NO. Våra teman innehåller texter, övningar, bilder och filmer.
Exempel på teman är:
 • Vatten
 • Energi
 • Djur och växter
 • Öken
 • Australien
 • Forntiden
Våra teman passar i grundskolan, grundsärskolan och gymnasie- och vuxenutbildningen.

Allt innehåll på samma plats

Våra grundläromedel har samlat allt innehåll du och dina elever behöver på samma plats. Det ger dig och dina elever översikt och sammanhang. Som en bok fast inte alls som en bok. Du och dina elever kan när som helst göra en utflykt från Tiki och återvända dit när ni vill.

Du får kopiera

Alla arbetsblad, temablad, bedömningsstöd, självskattningsdokument.och quiz är kopieringsfria. Du får göra hur många kopior du vill.

Börja med en bild?

I Tiki English Hello World, NO och SO är alla bilder unika. De är handritade för att stödja, konkretisera och komplettera innehållet i läromedlen. Du får använda alla bilder fritt på din skola. Varför inte börja ett nytt moment med att titta på några bilder och prata om vad de föreställer?

Vi kan tillgänglighet

Vi har lång erfarenhet av att göra tillgängliga läromedel. Därför är våra texter lättlästa och våra bilder tydliga. Texter och övningar har konsekvent formgivning och är inlästa av professionella röster. Våra filmer förtydligar och konkretiserar innehållet.

Våra läromedel erbjuder såväl variation som repetition för att stödja inlärningen.

Köp Tiki