Privacy Policy – Tiki

Elever

Tiki English, Tiki NO och Tiki SO sparar inga data om elever.

Eleverna har inga egna konton för att logga in till de digitala modulerna.

Lärare

Plattformen Tiki sparar lärarens e-postadress. Lagringen sker hos Digital Ocean i Frankfurt, Tyskland.

Inga andra data sparas.

 

Köp Tiki