Kontakta oss

info@tikilaromedel.com
070 1859057 – Anders Lidén

Beställning

Skriv din skolas namn, dina kontaktuppgifter och vilka titlar du är intresserad av.

Vi kontaktar sedan dig för en mer formell beställning där du får dina licensuppgifter.

Du betalar mot faktura.

Frågor och synpunkter

Du kan även ställa frågor om och delge oss dina synpunkter på våra produkter via detta formulär. 

Du kommer att få svar från Anders Lidén på Tiki Läromedel AB .