Om tillgänglighet i Tiki

Här följer en genomgång av hur Tiki förhåller sig till Specialpedagogiska skolmyndighetens dokument Grundläggande tillgänglighet i digitala läromedel. Tiki använder en plattform som fortfarande utvecklas.

All text går också att lyssna på.

Ja.

Texten markeras vid uppläsning.

Nej. I Tiki är det är få rader text på varje sida.

Texten är åtkomlig för stödprogram.

Ja.

Allt ljud finns också som text

Ja.

Alla bilder finns också som text.

Nej.

Det går att styra med olika styrsätt.

Ja.

Det går att göra individuella inställningar.

Nej.  I Tiki är formgivningen anpassad med till exempel kortare rader och ökat radavstånd. [1]

Layouten är konsekvent.

Ja.

Layouten är tydlig.

Ja.

Övningar finns på olika nivåer.

Ja.

Variationer på samma övningar finns.

Ja.

Länkar är skrivna så att man förstå vart länken leder.

Tiki innehåller Inga länkar.

Det finns en textversion, till exempel lättläst eller korta sammanfattningar.

Nej. I Tiki är alla texter skrivna för att vara lättlästa.

Bilderna är relevanta för innehållet.

Ja.

utvecklad i första hand för webb.

Ja.

Använder standardformat.

Ja.

Förberedd för tillägg.

Ja.

Beskriven navigering

Linjär.

[1] I webbläsaren finns funktioner som anpassar hur Tiki visas på skärmen.