Tiki English

I Tiki English har vi två titlar: Hello World och Tiki English Reading/The Call. 

Hello World

Klicka på knappen för att se en demo.

Logga in med följande uppgifter:

Name: demohw

Password: demohw

Realia och vardagsteman

Hello World är ett grundläromedel i engelska för årskurs 7–9 i anpassad grundskola.

Hello World har fokus på fyra engelsktalande områden och åtta vardagsteman. Dessa teman anknyter i hög grad till elevernas vardag.

Till varje kapitel i Hello World hör en digital modul och ett arbetsblad i pdf-format.

I översikten kan du se vilka kapitel som ingår i läromedlet.

Två nivåer

Alla kapitel i Hello World finns på två nivåer. Både de elever som är redo för en utmaning och de som vill arbeta med mera stöd kan jobba med samma material på samma plattform.

Filmer

I Hello World ingår också fyra filmer – en film om vardera Storbritannien, Sydafrika, Indien och Australien.

Prova här:

Lärarmaterial

Bland övrigt lärarmaterial finns arbetsblad till kapitlens teman, lärartips, quiz att följa upp filmerna med, kapitelordlistor samt en alfabetisk ordlista.

Du kan läsa mer om Hello World i lärarhandledningen:

Produktionsstöd till Tiki English Hello World har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Tiki English Reading/The Call

Tiki English Reading och The Call riktar sig till elever i årskurs 6–9 i grundskolan, elever i anpassad gymnasieskola samt till elever i gymnasieskolan som har begränsade kunskaper i engelska.

Tiki English Reading tränar läsförståelse och är uppbyggt kring texter som innehåller 75–170 ord. Texterna är alltså korta men något komplexa till sin karaktär. De är skrivna för att även passa elever i gymnasieåldern.

Till varje kapitel i Tiki English Reading hör en digital modul med text, bilder, ljud och interaktiva övningar. Eleverna kan arbeta självständigt med dessa moduler.

The Call är en berättelse i tio avsnitt och är tänkt som en gemensam hörövning. Huvudsyftet är att eleverna ska ta till sig en längre berättelse och dess huvudhandling.

Arbetsblad, lärarmaterial och textmanus finns till både Reading och The Call.

Prova en demo – klicka på knappen.

Användarnamn: tikiengread_thecall

Lösenord: tikiengread_thecall