Tiki NO

Tiki NO är ett grundläromedel i NO som följer kursplanen för årskurs 1–9 i anpassad grundskola.

Kapitel

Tiki NO innehåller 78 kapitel grupperade efter det centrala innehållet i LGRA22 och indelade efter årskurs 1–3, 4–6 och 7–9.

Innehållet i varje kapitel presenteras och behandlas på två sätt: i en digital modul och som ett arbetsblad.

Här hittar du en översikt över Tiki NO:

Du kan läsa mer om Tiki NO i lärarhandledningen:

Berättelser och myter

Tiki NO innehåller även fyra berättelser med anknytning till NO:

Haren och sköldpaddan (Fabel)

Elens historia

Stora Björnen

Filmer

I Tiki NO ingår vidare 14 filmer som belyser att antal utvalda kapitel.

Filmerna utgår från kapitlets huvudinnehåll och förtydligar eller utvecklar detta.

Prova här:

Bedömningsstöd och självskattning

Förutom kapitel och berättelser hittar du också bedömningsstöd i Tiki NO. Dessutom finns möjlighet för eleverna att själva skatta sina kunskaper.

Såväl bedömningsstöd som självskattning utgår från kursplanens kunskapskrav.

Bilder och manus

Du får fritt använda alla bilder som ingår i Tiki NO. Du får också bearbeta författarens manus om du vill kunna anpassa innehåll och form till dina elever.

Demo Tiki NO

Klicka på knappen för att se en demo.

Logga in med följande uppgifter:

Name: demotikino

Password: demotikino

Arbetsblad

Här hittar du arbetsbladet till kapitlet Gran som ingår i demon. Du får gärna ladda ner det och arbeta med det tillsammans med dina elever.

Produktionsstöd till Tiki NO har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.