Tiki SO

Tiki SO är ett grundläromedel i SO som följer kursplanen för årskurs 1–9 i anpassad grundskola.

Kapitel

Tiki SO innehåller 156 kapitel grupperade efter det centrala innehållet i LGRA 22 och indelade efter årskurs 1–3, 4–6 och 7–9.

Innehållet i varje kapitel presenteras på två sätt: i en digital modul och som ett arbetsblad. Vår tanke är att dina elever arbetar med båda komponenterna.

Arbetsbladen i Tiki SO är i pdf-format och finns i två versioner: en för utskrift och en för arbete på skärm.

Här hittar du en översikt över Tiki SO:

Du kan läsa mer om Tiki SO i lärarhandledningen.

Berättelser och myter

Tiki SO innehåller även två berättelser som anknyter till myter:

Samisk religion

Vikingarna och skapelsen

Filmer

I Tiki SO ingår vidare 20 filmer som belyser att antal utvalda kapitel.

Filmerna utgår från kapitlets huvudinnehåll och förtydligar eller utvecklar detta.

Prova här:

Bedömningsstöd och självskattning

Förutom kapitel och berättelser hittar du också bedömningsstöd i Tiki SO. Dessutom finns möjlighet för eleverna att själva skatta sina kunskaper.

Såväl bedömningsstöd som självskattning utgår från kursplanens kunskapskrav.

Bilder och manus

Du får fritt använda alla bilder som ingår i Tiki SO. Du får också bearbeta författarens manus om du vill kunna anpassa innehåll och form till dina elever.

Demo Tiki SO

Klicka på knappen för att se en demo.

Logga in med följande uppgifter:

Name: tikisodemo

Password: tikisodemo

Arbetsblad

Här hittar du arbetsbladet till kapitlet Forntiden som ingår i demon. Du får gärna ladda ner det och arbeta med det tillsammans med dina elever.

Produktionsstöd till Tiki SO har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.