Grundläromedel

Tiki English Hello World, Tiki NO, Tiki SO och Tiki Svenska 2023 är grundläromedel
som följer kursplanerna för anpassad grundskola.
Våra grundläromedel innehåller:
  • texter
  • övningar
  • arbetsblad
  • filmer (gäller ej Tiki Svenska)
  • bedömningsstöd
  • lärartips
  • facit (gäller ej Tiki Svenska)
  • lärarhandledning
  • nedladdningsbara bilder och texter (gäller ej Tiki Svenska)