Tiki Svenska

Tiki Svenska är ett läromedel i svenska som följer kursplanen för årskurs 1–9
i anpassad grundskola.
Tiki Svenska använder samma plattform som Tiki English, NO och SO.
Tiki Svenska publiceras i flera omgångar. Den del som publiceras i januari 2023 har fokus på läsinlärning, läsförståelse och hörförståelse.

Kapitel

Tiki Svenska del 1 innehåller ungefär 180 kapitel fördelade på drygt 35 kategorier. Kategorierna är numrerade och ordnade i en progression som följer årskurserna. Spännvidden är stor. Tiki Svenska sträcker sig från bokstavsträning vid läsinlärning till arbete med längre texter i årskurs 7–9,

Innehållet i varje kapitel presenteras på två sätt: i en digital modul och som ett arbetsblad. Vi rekommenderar starkt att dina elever arbetar med båda komponenterna. Det garanterar upprepad läsning.

Arbetsbladen i Tiki Svenska är i pdf-format. Man kan arbeta med dem på skärm eller skriva ut dem på papper.

Här hittar du en översikt över Tiki Svenska del 1:

Du kan läsa mer om Tiki Svenska i lärarhandledningen.

Bedömningsstöd

Varje arbetsblad är ett möjligt bedömningsstöd. Man kan säga att eleverna tränar i den digitala modulen och presterar på arbetsbladet. Du har goda möjligheter att använda arbetsbladen för formativ bedömning.

I Tiki Svenska finns även ett antal texter som enbart bearbetas på arbetsblad. Det ställer högre krav på eleverna. Även dessa texter kan användas som bedömningsstöd. De har ordet extra i titeln. Du känner också igen dessa texter på att det ligger en ram runt varje sida.

Samtal

Till texterna i Berättelser 1–5 och Faktatexter 1–4 finns ett antal huvudfrågor till varje text. Du kan använda dem för samtal om texten tillsammans med dina elever. Du hittar frågorna i dokumentet Textsamtal. Våra frågor är bara förslag på vad du kan ta upp i samband med texten. Dina egna förslag till samtalspunkter är säkerligen mer passande, eftersom du känner eleverna i gruppen.

Demo Tiki Svenska

Klicka på knappen för att se en demo.

Logga in med följande uppgifter:

Användarnamn: tikisvenskademo

Lösenord: tikisvenskademo

Arbetsblad

Här hittar du arbetsbladen till de kapitel som ingår i demon. Du får gärna ladda ner de och arbeta med dem tillsammans med dina elever.