Ett kapitel i Tiki

Alla kapitel i Tiki innehåller en digital modul och ett arbetsblad. De har samma innehåll men utnyttjar sina respektive presentationsformer.

Den digitala modulen innehåller i genomsnitt tio skärmar med text och övningar. All text är uppläst av en mänsklig röst.

Arbetsbladet är i pdf-format.

Vår tanke är att man altid arbetar med både digital modul och arbetsbad. Det ger en naturlig variation och repetition av stoffet.

Introducera

Du kan använda en eler flera bilder från kapitlet för att introducera det. Visa bilderna på tavlan och diskutera deras innehåll med eleverna.

Du får använda alla bilder i Tiki English Hello World, Tiki NO och Tiki SO helt fritt.

Arbeta med stoffet

Du väljer själv om dina elever arbetar självständigt med den digitala modulen eller om ni går igenom den tillsammans.

Tiki sparar inga data om eleven eller elevens resultat i arbetet med den digitala modulen. Man kan se den digitala modulen som en förberedelse för arbetsbladet. 

När eleverna är bekanta med innehållet i den digitala modulen passar det att arbeta igenom arbetsbladet. Eftersom arbetsbladet inte har stöd av ljud är det något mer utmanande.

Du kan använda arbetsbladet som ett naturligt steg i bearbetningen av stoffet eller som ett sätt att utvärdera om eleven tagit till sig innehållet i kapitlet. 

Bredda och komplettera

Till de flesta kapitel i Tiki finns tips på aktiviteter och material som berikar kapitlet. Dessa tips är riktade till läraren. Du får till exempel förslag på material från UR som passar dina elever.  

I Tiki finns också filmer som behandlar teman i huvudämnena. Filmerna är specialgjorda för Tiki. De är korta och ni kan säkert se dem mer än en gång. Alla filmer finns med och utan text.

Självskattning

I Tiki NO och Tiki SO finns material som hjälper eleven att göra en skattning av sitt eget resultat. Om ni använder materialet tillsammans i gruppen blir det ytterligare ett sätt att repetera och diskutera stoffet. 

Självskattningen finns både som digitala moduler och som dokument i pdf-format.

Bedömning

Tiki innehåller material som hjälper dig att bedöma elevens kunskaper enligt kunskapskraven i kursplanen. 

 

Bedömningsstödet finns i form av digitala moduler där du kan iaktta hur eleven löser uppgifter från de moduler ni tidigare arbetat med.

Dessutom finns dokument du kan använda för att resonera med eleven om de moment som nämns i kunskapskraven.

Tiki tar en bit i taget – men har alltid fokus på målet

Målet

Tiki tar många steg – men inte så långa. Och inte så många i taget.

Man kan se Tiki som en låda med vackra klossar: ta en i taget. Men i det långa loppet handlar det också om kugghgjul. De griper i varandra och sätter ihop till en helhet. Som toner i en sång.

Göra och göra om

I Tiki tar vi upp samma innehåll flera gånger.

Den allra mest ursprungliga tanken i Tiki var: jobba med samma innehåll flera gånger. På flera olika sätt. Den filosofin jobbar vi fortfarande efter. Ursprungsidén kommer från Anneli Karlsson och Ewa Unelind. Vi tackar.

Tiki -Taka

Varför heter det Tiki?

Vi har lånat namnet Tiki från fotbollen. Där finns termen Tiki – Taka. Den innebär att man spelar med många korta passningar inom laget men med en tydlig avsikt att komma framåt och nå målet.
Tiki English Hello World, Tiki NO och Tiki SO har erhållit produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten.