Teman

I alla teman ingår digitala moduler, arbetsblad, film och lärarmaterial.
Du får behålla film, arbetsblad och andra dokument.
Licensen för de digitala modulerna gäller i 24 månader för obegränsat antal användare.

Digitala moduler

När du beställer ett tema skapar vi inloggningsuppgifter till de digitala modulerna. Vi mejlar dessa uppgifter till dig. Du och dina elever kan börja använda dem direkt. Alla använder samma inloggningsuppgifter.

Filmer och dokument

De filmer och dokument som hör till temat skickar vi till dig via en tjänst för filöverföring. Du får all information om detta till din mejladress.