Teman i SO

I alla teman ingår digitala moduler, arbetsblad, film och lärarmaterial.
Du får behålla film, arbetsblad och andra dokument.
Licensen för de digitala modulerna gäller i 24 månader för obegränsat antal användare.

Hinduism och buddhism

Tiki SO Hinduism och buddhism innehåller sju digitala moduler med tillhörande arbetsblad. Dessutom ingår två filmer.

Moduler/arbetsblad

Buddhism, Buddha, Buddhism – högtider och vardag, Hinduism, Hinduism – heliga böcker, Hinduism – högtider och vardagsliv, Världsreligionerna Buddhism och Hinduism

Filmer

Hinduism, Buddhism

Prova en modul

Prova en demo – klicka på knappen.

Använd följande inloggningsuppgifter:

Användarnamn: demohob

Lösenord: demohob

Kristendom, judendom och islam

Tiki SO kristendom, judendom och islam innehåller 12 digitala moduler med tillhörande arbetsblad. Dessutom ingår tre filmer.

Moduler/arbetsblad

Kristendom, Kristna högtider, Kristendomen och samhället, Kristendom – Jesus, Kristendom – högtider och vardagsliv

Judendom, Judendom – högtider och vardagsliv, Judendom – Mose

Islam, Islam – högtider och vardagsliv, Islam – Muhammed

Filmer

Kristendom, Judendom, Islam

Prova en modul

Prova en demo – klicka på knappen.

Använd följande inloggningsuppgifter:

Användarnamn: demokji

Lösenord: demokji

Sveriges historia – Forntiden

Tiki SO Sveriges historia – Forntiden innehåller fem digitala moduler med tillhörande arbetsblad. Dessutom ingår en film.

Moduler/arbetsblad

Bronsåldern, Forntiden, Spår från forntiden, Stenåldern, Järnåldern

Filmer

Forntiden

Prova en modul

Prova en demo – klicka på knappen.

Använd följande inloggningsuppgifter:

Användarnamn: demoforn

Lösenord: demoforn

Sveriges historia – Vikingatiden

Tiki SO Sveriges historia – Vikingatiden innehåller tre digitala moduler med tillhörande arbetsblad samt en berättelse. Dessutom ingår en film.

Moduler/arbetsblad

Vikingatiden, Sverige innan kristendomen, Kristendomen kommer till Sverige

Filmer

Vikingatiden

Berättelse

Vikingarna och skapelsen

Prova en modul

Prova en demo – klicka på knappen.

Använd följande inloggningsuppgifter:

Användarnamn: demovik

Lösenord: demovik

Klimat- och vegetationszoner

Tiki SO Klimat- och vegetationszoner innehåller fem digitala moduler med tillhörande arbetsblad. Dessutom ingår fem filmer.

Moduler/arbetsblad

Barrskog, Stäpp, Öken, Savann, Regnskog

Filmer

Barrskog, Stäpp, Öken, Savann, Regnskog

Prova en modul

Prova en demo – klicka på knappen.

Använd följande inloggningsuppgifter:

Användarnamn: demoklim

Lösenord: demoklim

Jordytan och hur den förändras

Tiki SO Jordytan och hur den förändras innehåller sex digitala moduler med tillhörande arbetsblad. Dessutom ingår två filmer.

Moduler/arbetsblad

Bergskedjor, Erosion, Jordbävningar, Vulkaner, Städer, Människan förändrar jordytan

Filmer

Bergskedjor, Städer

Prova en modul

Prova en demo – klicka på knappen.

Använd följande inloggningsuppgifter:

Användarnamn: demojord

Lösenord: demojord