Teman i engelska

I alla teman ingår digitala moduler, arbetsblad, film och lärarmaterial.
Du får behålla film, arbetsblad och andra dokument.
Licensen för de digitala modulerna gäller i 24 månader för obegränsat antal användare.

Tiki English Australia

Tiki English Australia är ett webbaserat läromedel i engelska med fokus på Australien. Åtta digitala moduler handlar om Kylie 15 år, hennes familj och hennes aktiviteter.

Åtta moduler handlar om landet Australien.

Alla moduler finns på två nivåer. Grundnivån erbjuder betydande hjälp och stöd medan nivå två är något mer utmanande.

Till varje modul finns ett arbetsblad som kan användas för uppföljning och bedömning.

Du behöver inte registrera individuella elevkonton. Alla elever loggar in med de kontouppgifter du får när du löser en licens. Inga data från de digitala modulerna sparas.

Prova en demo – klicka på knappen.

Använd följande inloggningsuppgifter:

Användarnamn: demoaus

Lösenord: demoaus

Så här ser ett arbetsblad ut:

Förutom de digitala modulerna och arbetsbladen innehåller Tiki English Australia en film om landet (en textad och en otextad version), en quiz att använda när ni sett filmen samt kapitelordlistor.

Tiki English UK

Tiki English UK har samma uppbyggnad som Tiki English Australia. Nio moduler handlar om Lucy 14 år, nio moduler behandlar nationen United Kingdom.

Arbetsblad, film, quiz och ordlistor ingår.

Prova en demo – klicka på knappen.

Användarnamn: demouk

Lösenord: demouk

Tiki English India

Tiki English India har samma uppbyggnad som Tiki English Australia. Åtta moduler handlar om Dev 14 år, åtta moduler behandlar landet Indien.

Arbetsblad, film, quiz och ordlistor ingår.

Prova en demo – klicka på knappen.

Användarnamn: demoindia

Lösenord: demoindia

Tiki English South Africa

Tiki English South Africa har samma uppbyggnad som Tiki English Australia. Åtta moduler handlar om David 15 år, åtta moduler behandlar landet Sydafrika.

Arbetsblad, film, quiz och ordlistor ingår.

Prova en demo – klicka på knappen.

Användarnamn: demosa

Lösenord: demosa

Tiki English Reading/The Call

Tiki English Reading och The Call riktar sig till elever i årskurs 6–9 i grundskolan samt till elever i gymnasieskolan som har begränsade kunskaper i engelska.

Tiki English Reading tränar läsförståelse och är uppbyggt kring texter som innehåller 75–170 ord. Texterna är alltså korta men något komplexa till sin karaktär. De är skrivna för att även passa elever i gymnasieåldern.

Till varje kapitel i Tiki English Reading hör en digital modul med text, bilder, ljud och interaktiva övningar. Eleverna kan arbeta självständigt med dessa moduler.

The Call är en berättelse i tio avsnitt och är tänkt som en gemensam hörövning. Huvudsyftet är att eleverna ska ta till sig en längre berättelse och dess huvudhandling.

Arbetsblad, lärarmaterial och textmanus finns till både Reading och The Call.

 

Prova en demo – klicka på knappen.

Användarnamn: tikiengread_thecall

Lösenord: tikiengread_thecall